ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร (Calculus 1 For Engineers)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008849
เลข ISBN 9786162139246
ปีที่นำเข้า 2021-08-24
จำนวนหน้า 582
รายละเอียด ตำราแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร เป็นหนังสือตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน นักศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี และผู้ที่ต้องการใช้ประกอบการศึกษาเพิ่มเติม มีเนื้อหา มีทั้งหมด 6 บท ดังนี้ 1. ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 2. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 3. การประยุกต์ของอนุพันธ์ 4. การอินทิเกรต 5. เทคนิคการอินทิเกรต 6. อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.59.38