ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร (Calculus 2 For Engineers)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008850
เลข ISBN 9786162139253
ปีที่นำเข้า 2021-08-24
จำนวนหน้า 584
รายละเอียด เนื้อหาที่มีความสนใจเพื่อใช้ในการประกอบการเรียน การสอนเพิ่มเติมได้ ระบบพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม เส้น ระนาบ และพื้นผิวในสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลหลายชั้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.59.38