ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> กลุ่มล้านนากับเพื่อนบ้านอาเซียนอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ปิยะนันท์ นันทพล
สำนักพิมพ์ Niche Publishing
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008896
เลข ISBN 9786167797359
ปีที่นำเข้า 2022-01-18
จำนวนหน้า 74
รายละเอียด หนังสือกลุ่มล้านนากับเพื่อนบ้านอาเซียน หนังสือกลุ่มล้านนากับเพื่อนบ้านอาเซียน รวบรวมข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือของประเทศไทย พอสังเขปแต่ได้ใจความสำคัญตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และอนาคตของภูมิภาคนี้กับการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.96.43