ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเล่ม 1อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อภิญญา เลื่อนฉวี
สำนักพิมพ์ Niche Publishing
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008905
เลข ISBN 9786167797007
ปีที่นำเข้า 2022-01-18
จำนวนหน้า 193
รายละเอียด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การถือกำเนิดของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) หรือ "อาเซียน" (ASEAN) กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ อันได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.96.43