ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเล่ม 2อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อภิญญา เลื่อนฉวี
สำนักพิมพ์ Niche Publishing
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008906
เลข ISBN 9786167797014
ปีที่นำเข้า 2022-01-18
จำนวนหน้า 202
รายละเอียด เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ประวัติความเป็นมาของอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างประเทศสมาชิก ความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง พันธมิตรทางเศรษฐกิจ เหลี่ยมเศรษฐกิจ และการลงทุนการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อความเข้าใจและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.251.94