ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เรียนรู้ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยตนเอง 1อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เจริญ เสาวภาณี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008990
เลข ISBN 9786162139680
ปีที่นำเข้า 2022-07-19
จำนวนหน้า 217
รายละเอียด รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการเขียนแบบก่อสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยายส่วนประกอบอาคาร ผังโครงสร้าง ผังไฟฟ้า ผังสุขาภิบาล ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยชั้นเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในงานเขียนแบบก่อสร้าง ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76