ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เขียนแบบบ้านด้วยตนเองอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เจริญ เสาวภาณี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008992
เลข ISBN 9786162139635
ปีที่นำเข้า 2022-07-19
จำนวนหน้า 308
รายละเอียด อธิบายลำดับขั้นตอนการเขียนแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว และบ้านสองชั้นด้วยตนเอง โดยเริ่มต้นตั้งแต่การฝึกเขียนเป็นรูปทรงเรขาคณิต 1 มิติ 2 มิติ 3 มิติ และสุดท้ายเขียนแบบบ้าน ตามลำดับ เป็นการฝึกการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เขียนแบบพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดทักษะเป็นช่างเขียนแบบมืออาชีพในโอกาสต่อไป เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกเขียนแบบบ้านด้วยตนเอง รวมไปถึงนักศึกษา ครู อาจารย์ สาขางานก่อสร้าง สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.145.108