ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เรียนรู้ เขียนแบบเบื้องต้นด้วยตนเองอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008995
เลข ISBN 9786162139673
ปีที่นำเข้า 2022-07-19
จำนวนหน้า 270
รายละเอียด รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนแบบเบื้องต้นไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในงานเขียนแบบ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ มาตรฐานเส้นในงานเขียนแบบเทคนิค มาตรฐานตัวเลขและตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพฉาย ภาพสามมิติ ภาพสเก็ตช์ ภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.14