ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ไดโอดเปล่งแสงเทคโนโลยีและการประยุกต์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นภัทร วัจนเทพินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02009009
เลข ISBN 9786162139703
ปีที่นำเข้า 2022-07-22
จำนวนหน้า 480
รายละเอียด หนังสือ “ไดโอดเปล่งแสง เทคโนโลยีและการประยุกต์” เล่มนี้เป็นการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้ง ที่ 2 ผู้เขียนปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้ทันสมัยและเพิ่มเนื้อหาอีกหนึ่งบท คือ การสื่อสารด้วยแสงสว่างจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ผู้เขียนดำเนินการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงจากบทความทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเพื่อใช้ประกอบคำอธิบาย ใช้เป็นตัวอย่างประกอบการศึกษา และเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย มีการสอดแทรกแนวคิดริเริ่มประสบการณ์ผลงานวิจัยของผู้เขียน เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปปฏิบัติได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.24.215