ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> PDPA Insight and Solutions for Business การปรับตัวครั้งใหญ่ของผู้ประกอบการอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธรรมนิติเพรส
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02009085
เลข ISBN 9786163022509
ปีที่นำเข้า 2022-09-13
จำนวนหน้า 22
รายละเอียด พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) หรือชื่อที่เรียกกันคุ้นหูว่า PDPA เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎหมายนี้ได้เริ่มบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา แน่นอนว่า PDPA คุ้มครองและให้สิทธิกับเจ้าของข้อมูลในการรับทราบ ยินยอม เข้าถึง เพิกถอนการเก็บและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ รวมถึงลบทำลายข้อมูลส่วนตัวนั้นได้ ส่งผลให้ผู้บริหารผู้ประกอบการของบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งกับลูกค้าภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ และไม่ต้องเสี่ยงกับโทษปรับที่สูงสุดถึง 5 ล้านบาท ! หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเรื่องที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยว PDPA แนวทางที่ภาคธุรกิจควรปฏิบัติเพื่อบริหารความเสี่ยงองค์กรเกี่ยวกับประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อ PDPA มีผลบังคับใช้ และ PDPA กับบรรทัดฐานใหม่ในการใช้ชีวิตของพลเมืองดิจิทัล รวมถึงคำแนะนำถึงผู้ประกอบการเกี่ยวกับ PDPA จากบทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มือวางอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ที่มาร่วมพูดคุยในประเด็นของ PDPA แบบเจาะลึกพร้อมคำแนะนำในการปรับตัวสำหรับผู้ประกอบการกับกฎหมายฉบับนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.12.157