ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> BUSINESS เทคนิคการประเมินการฝึกอบรมในองค์การอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชาญชัย อาจินสมาจาร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02009134
เลข ISBN 9786162139963
ปีที่นำเข้า 2022-12-20
จำนวนหน้า 151
รายละเอียด เทคนิคการประเมินการฝึกอบรมในองค์การ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการประเมินการฝึกอบรมในองค์การ ภายหลังที่องค์การได้จัดการฝึกอบรมไปแล้ว เพื่อดูว่าการฝึกอบรมนั้นได้นำไปใช้ปรับปรุงทักษะ และวิธีการทำงานในองค์การมากน้อยเพียงใด และได้ผลแค่ใหนเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนไปกับการฝึกอบรม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.2.72