ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ประมวลกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ไพศาล พืชมงคล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02009139
เลข ISBN 9786103022776
ปีที่นำเข้า 2022-12-23
จำนวนหน้า 357
รายละเอียด กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ที่พัฒนาสืบทอดมาตั้งแต่ยุคระเบียบการพัสดุ มาจนถึงยุคที่มีกฎหมายเฉพาะ มีเนื้อหาสาระที่ต้องรู้ ต้องปฏิบัติมากมาย ส่วนหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องทำความรู้ความเข้าใจให้บรรดาบทกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการ เพื่อความคุ้มครองป้องกันตัวของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ให้ต้องรับผิด ทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญา ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของแผ่นดินเป็นส่วนรวม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.191.46