ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> สถานประกอบการถาวรกับการเสียภาษีอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ยาริกา เรืองศิริ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02009149
เลข ISBN 9786163022738
ปีที่นำเข้า 2023-01-06
จำนวนหน้า 30
รายละเอียด สถานประกอบการถาวร หรือ Permanent Establishment (PE) เป็นการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ แสดงถึงจุดเกาะเกี่ยวของบริษัทต่างชาติในประเทศของแหล่งเงินได้ที่ไม่ได้เป็นถิ่นที่อยู่ทางภาษีของบริษัท แต่มีกิจกรรมหรือการดำเนินการทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดเงินได้ สถานประกอบการถาวรมีได้หลายรูปแบบ ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน ยิ่งในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลที่รูปแบบการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศหลากหลายและสลับซับซ้อนมากขึ้น ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องจึงเกิดข้อสงสัยว่ากิจกรรมหรือการดำเนินการทางธุรกิจอย่างไรก่อให้เกิดสถานประกอบการถาวร ไขข้อสงสัย เงื่อนไขต่าง ๆ ข้อจำกัด หรือข้อยกเว้นในการเสียภาษี การเรียกเก็บภาษีจากกำไรธุรกิจ เพื่อความเข้าใจและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.191.46