ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ป.อาญา และ ป.วิ อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บุญร่วม เทียมจันทร์,ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ บริษัทอินส์พัล
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02009304
เลข ISBN 9786163813862
ปีที่นำเข้า 2023-11-10
จำนวนหน้า 666
รายละเอียด รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไว้ในเล่มเดียว เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ! มีสรุปหัวข้อเรื่องในส่วนประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกในการอ่าน ศึกษา และค้นคว้า
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.179.41