ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> e-Book ด้วย FlipAlbum
Rating :
Rating Average : 0.00


Author บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000001
ISBN 01000001
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 7
Description      e-Book หรือ Electronic Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  หนังสือดิจิทัล ก่อนหน้านี้คงจะรู้จักกันในฟอร์แมตของเอกสาร PDF (Portable Document Format) จากค่าย Adobe แต่ในปัจจุบัน e-Book ที่มีรูปลักษณ์น่าสนใจ คงไม่พ้น e-Book ที่มีลักษณะการแสดงผลคล้ายหนังสือจริง จากค่าย e-Book System (http://www.flipalbum.com/) ที่เรียกว่า FlipAlbum ซึ่งสามารถ Download รุ่นทดลองใช้จากเว็บไซต์ http://www.flipalbum.com/products/fas/FlipAlbum นับเป็น Software สร้าง e-Book ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและน่าสนใจมาก......
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.149.205