ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> ตกแต่งเว็บด้วยกราฟิก
Rating :
Rating Average : 0.00


Author บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000003
ISBN 01000003
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 18
Description องค์ประกอบสําคัญในการทํา Web ให้ดูน่าสนใจคงหนีไม่พ้นรูปภาพที่นํามาตกแต่ง ซึ่งผู้พัฒนาหลายๆคน บ้างก็นําภาพสําเร็จมาใช้งาน บ้างก็นําภาพจากเว็บอื่นๆ ที่ดูสวยงามมาใช้ และก็มีไม่น้อยที่สร้างภาพเอง โดยอาศัยโปรแกรมกราฟิกต่างๆ เช่น PhotoShop PhotoImpact Paint Shop เป็นต้น ...
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.121.7