ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> AudioCatalyst
Rating :
Rating Average : 0.00


Author บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000006
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 5
Description เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแปลงไฟล์เพลงจากแผ่น CD ให้เป็น wav หรือ Mp3 ซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด โปรแกรมนี้ใช้งานได้ดีกับ CPU ที่มี MMX จะทำให้คุณภาพเสียงไม่ดี มีการกระตุกของเสียงเป็นระยะ
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.240.72