ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> Bench Mark ดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์
Rating :
Rating Average : 0.00


Author สัญญา คล่องในวัย
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000007
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 3
Description Bench Mark หากจะกล่าวถึงคำว่า Bench Mark ในความเข้าใจโดยทั่วไป ความหมายคือ เครื่องมือสำหรับชี้วัด หรือดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการทำงาน หรือระบบการทำงานที่ต้องการวัดผลลัพธ์ โดยให้ผลการวัดออกมาเป็นค่าเชิงปริมาณ ที่นับได้หรือรับรู้ได้ในเชิงรูปธรรม
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.86.95