ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> การสร้างเอกสาร PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0
Rating :
Rating Average : 0.00


Author สุนทร นิศากร
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000011
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 9
Description เอกสาร PDF (Portable Document Format) เป้นเอกสาร e-Book (Electronics Book) รูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน โดยเฉพาะการนําเสนอผ่าน WWW โดยเป็นรูปแบบของเอกสารที่พัฒนาโดย www.adobe.com เนื่องจากเอกสารลักษณะนี้ มีรูปแบบ และการจัดหน้ากระดาษ เหมือนเอกสารต้นฉบับทุกประการ มีขนาดไฟล์ไม่โตมากนัก ทํางานข้ามระบบ (Cross Platform) ได้ ทําให้เอกสารนี้เป็นอิสระจากซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการ (OS) กล่าวคือ เอกสาร PDF สร้างได่ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Macintosh windows และ Unix และสามารถเรียกดูร่วมกันได้นั่นเอง
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30