ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> Easy Spec (Value PC)
Rating :
Rating Average : 0.00


Author สัญญา คล่องในวัย
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000016
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 15
Description Value PC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสําหรับใช้งานทั่วไปทั้งภายในบ้านพักอาศัย และใช้ในสํานักงาน ถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้มีข้อกําหนด (Specification) หลากหลาย ทําให้ง่ายต่อการผลิตชิ้นส่วนการผลิตคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษา Value PC สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งด้านความบันเทิง การศึกษา สื่อประสม โปรแกรมประเภทเกมส์ ต่างๆ และสามารถรองรับการใช้งาน กับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์สํานักงานเป็นสําคัญ เช่น Windows Base โปรแกรมชุด Office Suite เช่น Open Office Microsoft Office Lotus Smart Suite หรือในบางธุรกิจให้ความสําคัญกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น โปรแกรมด้านการจัดการทางด้านบัญชี การเงิน เงิน เดือนเป็นต้น รวมถึงการใช้งาน พื้นฐานทางด้านเครือข่ายภายในสํานักงาน เช่น อินทราเน็ต หรือสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านโมเด็ม
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.97.224