ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> ข้อปฏิบัติด้านกฎหมายการค้า Online และแนวทางในการเขียน Disclaimer
Rating :
Rating Average : 0.00


Author สุรางคณา แก้วจำนงค์
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000018
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 48
Description การค้าแบบ Online หรือ e-commerce
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.97.224