ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> บทบาทการเรียนการสอน e-Learning ในประเทศไทย
Rating :
Rating Average : 0.00


Author กองบรรณาธิการ
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000021
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 4
Description สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ IT (Information Technology) ได้มีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามลำดับ ขณะนี้ก็จะมีวิถีของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากกว่าในยุคใดๆ ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งนี้ต้องระดมสมอง สรพพกำลังทั้งมวลเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาประเทศเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.97.224