ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> แนะนำไฟร์วอลล์เบื้องต้น
Rating :
Rating Average : 0.00


Author บรรจง หะรังษี
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000025
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 10
Description การบุกรุกเข้าสู่เครือข่ายภายในองค์กรจากอินเทอร์เน็ต นับวันเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งการบุกรุกอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายและสูญเสียเพียงเล็กน้อย แต่ทว่าในบางครั้งก็สามารถนำมาซึ่งความเสียหายและความสูญเสียอย่างมากมาสู่องค์กรได้ อาทิ การขโมยเลขบัตรเครดิตที่เก็บอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.145.223