ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> Using Macromedia Flash 5.0
Rating :
Rating Average : 0.00


Author บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000026
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 40
Description Macromedia Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย กราฟิกสำหรับงานเว็บ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Macromedia เจ้าแห่งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้านมัลติมีเดีย เช่น Authoreware และผลิตภัณฑ์สำหรับงานเว็บ เช่น Dreamweaver ปัจจุบันโปรแกรมได้พัฒนาจนถึง Version 5 เรียกว่า Macromedia Flash 5...
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.2.72