ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> บทบาทและหน้าที่ของ C.I.OAuthor ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000028
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 22
Description ทำไมต้องมี C.I.O ?
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.145.223