ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
Rating :
Rating Average : 0.00


Author ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000030
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 24
Description โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Thailand e-Goverment
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.223.39.67