ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> ตัวอย่างบริการออนไลน์เพื่อ รัฐบาลอิเล็กททรอนิกส์
Rating :
Rating Average : 0.00


Author ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000031
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 14
Description สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.8.7