ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
Rating :
Rating Average : 0.00


Author มนู อรดีดลเชษฐ์
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000035
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 37
Description แนวคิดการจัดการ ICT
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.14