ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> การนําไฟล์วิดีโอเข้ามาใช้งานใน Macromedia Flash MX 2004
Rating :
Rating Average : 0.00


Author สุนทร นิศากร
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000036
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 4
Description 1. คลิกที่เมนู File > Import > Import to Stage หรือกดปุ่ม Ctrl+R เพื่อนําไฟล์วิดีโอเข้ามาใช้งานใน Flash
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.223.39.67