ภาษาไทย | English

Subject -> คอมพิวเตอร์ -> กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
Rating :
Rating Average : 0.00


Author วรรณวิกา ดิตถะสิริ
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ คอมพิวเตอร์
Subject heading -
Content ID­ 01000042
ISBN
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 5
Description ในยุคสังคมข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT (Information Technology) นับว่ามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ไม่ว่าที่ใด เรามักจะได้พบ IT เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องด้วยเสมอในทุกระดับ นับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ และวัยชรา IT ดูเหมือนกำลังได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญชั้นหนึ่งต่อขบวนการทางธุรกิจ และต่อขบวนการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน มีผู้กล่าวกันว่า ปัจจุบันถ้าวันใดที่เครื่องมือด้าน IT ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ วันนั้นธุรกิจและกิจการต่างๆ แทบจะต้องหยุดชั่วขณะจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้ทำงานเป็นปกติได้ 
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.2.72