ภาษาไทย | English

Subject -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> กระบวนการแก้ไขตนเอง
Rating :
Rating Average : 0.00


Author ธีรวัฒน์ เพชรตระกูล
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
Subject heading -
Content ID­ 01000075
ISBN 01000075
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 1
Description Self - healing คือกระบวนการ "แก้ไขตนเอง" ของตัวเก็บประจุชนิดแห้ง
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.224.102