ภาษาไทย | English

Subject -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การออกแบบอุปกรณ์ภายใน Automatic Capcitor Bank
Rating :
Rating Average : 0.00


Author Power Quality
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
Subject heading -
Content ID­ 01000076
ISBN 01000076
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 1
Description เป็นที่ทราบกันดีแล้วเกี่ยวกับประโยชน์ของการติดตั้งคาแพซิเตอร์แบงค์ในระบบไฟฟ้า ดังนั้นบทความนี้จึงนำเสนอหลักในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้คาแพซิเตอร์แบงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงโครงสร้างภายในคาแพซิเตอร์และสามารถกำหนดขนาดพิกัดของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน IEC 831-1&2 
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.127.73