ภาษาไทย | English

Subject -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> ระบบข้อมูลสำหรับนักบริหาร
Rating :
Rating Average : 0.00


Author บุญเลิศ อรุณพิบูลย์,ภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล
Publisher ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
Subject heading -
Content ID­ 01000077
ISBN 01000077
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 130
Description ระบบข้อ้อมูลสำาหรับนักบริหาร
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.173.214.227