ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การประเมินและการประกัน ลำดับที่ 17
Rating :
Rating Average : 0.00


Author นงลักษณ์ วิรัชชัย
Publisher สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 01000111
ISBN
Year publisher 2009-04-29
Number of pages 64
Description
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.179.41