ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> การกระจายอำนาจทางการศึกษา บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนด้านการเงิน
Rating :
Rating Average : 0.00


Author วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
Publisher สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 01000114
ISBN 9748086623
Year publisher 2009-04-29
Number of pages 101
Description
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.74.241