ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> กัลยาณมิตรนิเทศสำหรับผู้บริหาร กลยุทธ์ในการนิเทศเพื่อสร้างโรงเรียนให้เข็มแข็ง
Rating :
Rating Average : 0.00


Author สุมน อมรวิวัฒน์
Publisher สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 01000116
ISBN 974 559 690 6
Year publisher 2009-04-29
Number of pages 12
Description
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.74.241