ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ มุ่งประสบการณ์ภาษาบูรณาการผสมผสานองค์ความ
Rating :
Rating Average : 0.00


Author พรรณี โพธิ์ศรี
Publisher สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 01000119
ISBN 9742412367
Year publisher 2009-04-29
Number of pages 34
Description
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก นางสาวสิริลักษณ์ บุ้งทอง วันที่ 2018-12-05 09:22:01
 
 
34.231.244.12