ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ เทคนิคการสอนให้คิดโยงสู่ชีวิตจริงโดยอาศัย
Rating :
Rating Average : 0.00


Author ชาตรี สำราญ
Publisher สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 01000120
ISBN 9742412359
Year publisher 2009-04-29
Number of pages 69
Description
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.231.244.12