ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพAuthor เกษม วัฒนชัย
Publisher สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 01000144
ISBN
Year publisher 2009-04-29
Number of pages 31
Description
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.204.174.110