ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้กรณีตัวอย่าง หลักสูตรบูรณาการ ภูเขาของเรา ชาวไทรน้อย โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (
Rating :
Rating Average : 0.00


Author สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publisher สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 01000149
ISBN 9742417598
Year publisher 2009-04-29
Number of pages 49
Description
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.129.52