ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ การจัดประสบการณ์ EPA
Rating :
Rating Average : 0.00


Author สุมาลี ดาแก้ว
Publisher สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 01000159
ISBN
Year publisher 2009-04-29
Number of pages 67
Description
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.97.59