ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ CIPPA MODELAuthor อัมพา บุ่ยศิริรักษ์
Publisher สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 01000161
ISBN
Year publisher 2009-04-29
Number of pages 33
Description
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.97.59