ภาษาไทย | English

Subject -> ศาสนาและปรัชญา -> อินเดียไดอะรี่
Rating :
Rating Average : 0.00


Author วีระยุทธ์ สันตยานนท์
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ ศาสนาและปรัชญา
Subject heading -
Content ID­ 01000245
ISBN 9789748418469
Year publisher 2014-04-01
Number of pages 186
Description ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ไม่สนใจจะไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศตามทัวร์ต่าง ๆ แต่ชอบไปอินเดีย และเคยไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ที่ประเทศอินเดีย ๒ ครั้ง ยังมีความต้องการจะชักชวนครอบครัวและญาติพี่น้อง ไปกราบนมัสการแดนพุทธภูมิอีกเมื่อมีโอกาส ยอมรับว่าการไปทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่านมา ไปด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเท่านั้นไม่ได้มีการศึกษาหรือเข้าใจในสถานที่ต่าง ๆ ที่ไป และก็รู้ตัวดีว่า ยังไม่รู้เรื่องต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาอีกมาก สำหรับปีนี้ ข้าพเจ้าและครอบครัวได้มีโอกาสไปอินเดียกับกลุ่มมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอีก และได้เข้าไปอ่าน...กระดานสนทนาธรรม www.dhammahome.com ที่มีการเขียนอธิบายเล่าเรื่องการไปอินเดีย มีพระสูตรที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย คัดเลือกตรงกับเรื่องนั้น ๆ พร้อมทั้งรูปถ่ายที่สวยงามประกอบ ทำให้สามารถจินตนาการเห็นภาพได้ชัดเจน แฝงไว้ซึ่งสาระสนุก ๆ น่าอ่าน น่าติดตาม เป็นบทความที่ถ้าได้อ่านก่อนที่จะเดินทางไปประเทศอินเดีย เพื่อนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ก็จะไปนมัสการแบบผู้ที่เตรียมตัวดีมีความรู้ประกอบ จะทำให้มีการนอบน้อม ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วย เห็นประโยชน์ดังกล่าว จึงได้ร่วมกันรวบรวมบทความจากกระดานสนทนาจัดพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่ผู้เดินทางไปในครั้งนี้ หนังสือที่พิมพ์เกินมา ก็จะมอบเป็นประโยชน์แก่การเผยแพร่พระธรรมต่อไป
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.247.184