ภาษาไทย | English

Subject -> ศาสนาและปรัชญา -> ความมหัศจรรย์ แห่ง อุโบสถศีล
Rating :
Rating Average : 0.00


Author พระครูวิมล บุญโกศล
Publisher สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ ศาสนาและปรัชญา
Subject heading
Content ID­ 01000272
ISBN
Year publisher 2014-07-30
Number of pages 84
Description หนังสือเล่มนเป็นเข็มทิศที่ชี้นำทาง บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามได้เกิดแสงสว่างในภายเบื้องหน้า ชี้บอก ขุมทรัพย์ (อริยทรัพย์) ในภายเบื้องหน้าเช่นกัน ชีวิตของฆราวาส ย่อมเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ ดิ้นรนไปแต่ละวัน หากไม่มีสติปัญญาพอเรา จะเสียโอกาสในความเป็นมนุษย์ของเรา ในภูมิภพมนุษย์จึงเป็นภูมิที่ สูงส่งสามารถนำพาตัวเองพ้นวัฏฏะสงสารได้ ฉะนั้น เราควรมาสร้าง คุณค่าให้กับตัวเองสมกับภูมิภพในความเป็นมนุษย์
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.191.46