ภาษาไทย | English

Subject -> ศาสนาและปรัชญา -> เข็มทิศสู่ทางพระนิพพาน
Rating :
Rating Average : 0.00


Author อดิศร ภาชนะทิพย์
Publisher สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ ศาสนาและปรัชญา
Subject heading
Content ID­ 01000273
ISBN
Year publisher 2014-07-30
Number of pages 130
Description หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงและจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อแจก เป็นธรรมทาน เพื่อเป็นเข็มทิศชี้ทางให้ท่านที่ต้องการหนีให้ พ้นจากความทุกข์ทั้งมวล โดยการปฏิบัติธรรมแห่งพระบรม ศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรลุเป็น “อริยบุคคล” เข้าสู่แดน “พระนิพพาน” อันเป็นแดนอมตสุขชั่วกาลนิรันดร์
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.214.184.223