ภาษาไทย | English

Subject -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> กิน ดื่ม ลืมป่วย Vol.1 "ข้าวกล้องงอก ธัญญาหารมหัศจรรย์จากโต๊ะเสวย"
Rating :
Rating Average : 0.00


Author สุวิมล โต่นวุธ
Publisher สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
Subject heading
Content ID­ 01000275
ISBN 9786115260041
Year publisher 2014-07-30
Number of pages 65
Description อีกครั้ง...ที่สายพระเนตรอันยาวไกลและพระปรีชาสามารถขององค์“พ่อหลวง” ทำให้คนไทยเราหันกลับมามองรากเหง้าของตน หันกลับมาชื่นชมและเห็นคุณค่าของ “ของดี” ที่สั่งสมสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ อย่าง “น้ำข้าว” ที่คนไทยกินกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล น้ำข้าว...ที่หลายต่อหลายคนดื่มแทนนม จนเติบโตและแข็งแรงได้เช่น เดียวกับคนทั่วไป มาวันนี้ “ข้าวกล้อง” ธรรมดาๆ ได้ถูกพัฒนาจนมาเป็น “ข้าวกล้องงอก”และนำไปปรุงเป็นเครื่องดื่มในแบบของคนโบราณ ที่เรียกว่า “น้ำข้าวกล้องงอก”และแล้ว...น้ำข้าวกล้องงอกที่แสนธรรมดาแก้วนี้ ก็กลายเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตแห่งยุค...ด้วยพระบารมีแห่งองค์พระประมุขผู้เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งประเทศพระองค์นี้
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.204.174.110