ภาษาไทย | English

Subject -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> คู่มือสูงวัยอย่างสมาร์ท
Rating :
Rating Average : 0.00


Author มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
Publisher สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
Subject heading
Content ID­ 01000280
ISBN 9786165263689
Year publisher 2014-07-30
Number of pages 81
Description คู่มือดูแลตนเองของผู้สูงวัย เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นตาม เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ ปัญหาความเสื่อมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้น มักเชื่อมโยงถึงเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ชีวิตของผู้สูงวัยมีความสุขขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเต็มไปด้วยสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้สูงวัยควรรู้
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.101.84