ภาษาไทย | English

Subject -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> ความสุขของชีวิตคนธรรมดา
Rating :
Rating Average : 0.00


Author มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
Publisher สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
Subject heading
Content ID­ 01000281
ISBN 9786165263801
Year publisher 2014-07-30
Number of pages 81
Description แนะนำการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีความสุข ซึ่งพูดถึงเรื่องความสมดุลของสิ่งต่างๆ ดังนี้ สุขภาพ (กายและใจ) การงาน ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและครอบครัว หนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแต่จะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่เหมาะสำหรับทุกคน ที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งเรื่องกายใจและสังคม
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.204.174.110