ภาษาไทย | English

Subject -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : บวรธรรมบพิตร
Rating :
Rating Average : 0.00


Author พระศากยวงศ์วิสุทธิ์
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
Subject heading -
Content ID­ 01000396
ISBN 9786164062030
Year publisher 2016-04-05
Number of pages 369
Description พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส 16 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรียบเรียงพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอย่างละเอียดและสมบูรณ์ที่สุด โดยนำข้อมูลมาจากสมุดบันทึกของพระองค์ ตั้งแต่สมัยที่ทรงบรรพชาเป็นสามเณร ผู้เขียนและผู้เรียบเรียงนำบันทึกของสมเด็จพระสังฆราชมาถอดข้อความแล้วเรียบเรียงเป็นพระประวัติตามช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนทรงบรรพชาเป็นสามเณร ไปจนถึงวาระสุดท้ายที่พระองค์สิ้นพระชนม์
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.188.113