ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> ส่งออกข้าวไทยไป Niche MarketAuthor สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000452
ISBN 9786169180562
Year publisher 2020-06-15
Number of pages 185
Description หนังสือ ส่งออกข้าวไทยไป Niche Market เล่มนี้ เป็นการสังเคราะห์จากผลงานวิจัย ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว จำนวน 3 เรื่อง คือ 1 ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่อการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปจีน 2 แนวทางการพัฒนาการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในตลาดสหภาพยุโรป และ 3 การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวพาร์บอยล์ ซึ่งได้ข้อค้นพบ องค์ความรู้ และข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการตลาด เชิงรุกเพื่อการส่งออกตามความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม Niche Market ซึ่งมีความต้องการ ข้าวคุณภาพระดับพรีเมี่ยมและมีศักยภาพในการซื้อสูงกว่าตลาดทั่วไป
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.140.84